پارچه جیر صورتی

1. استفاده: ژاکت، پوشاک، کفش، اثاثه یا لوازم داخلی 2. ما می توانیم سفارشی: رنگ، وزن، عرض 3. قبول می کنیم ما می توانیم فرآیند به پایان رسید: چاپ، برجسته، برس زدن، پانچ کردن 4. ما می توانیم نمونه جدید به عنوان مورد نیاز خود را رایگان

ارسال درخواستچت کن