پوشش ملافه مروارید
خار Velcro پارچه میکرو پشم گوسفند وجانوران دیگر

خار Velcro پارچه میکرو پشم گوسفند وجانوران دیگر

1. این مورد معمولی است که ما در حال ساخت، حاضر به رنگ سیاه و سفید در انبار. 2-کارخانه رنگرزی کردیم آنها گواهی 100 درجه تک کردم. 3. این می تواند مورد استفاده...

کارگران دستکش میکرو پارچه پشم گوسفند وجانوران دیگر قلم مو

کارگران دستکش میکرو پارچه پشم گوسفند وجانوران دیگر قلم مو

1-این پارچه ثابت است که ما در حال ساخت، است اگر شما نیاز به نمونه ما ارسال آن به شما برای چک کردن و یا برای ایجاد نمونه لباس می تواند. 2-تمام پارچه ای که ما...

ما یکی از تولید کنندگان و تامین کننده پارچه های پارچه ای میکرو پشم گوسفند در چین هستیم که عمدتا در خدمات عمده فروشی مشغول به کار هستند. خوش آمدید به کیفیت عمده فروشی پوشش پارچه میکرو پشم گوسفند وجانوران دیگر از کارخانه ما در حال حاضر.